Målgruppe og indskrivning

Vesterbakkeskolen er en specialskole i Randers for elever med behov for vidtgående og vedvarende specialundervisning.

Målgruppen er børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder, socio-emotionelle vanskeligheder, autisme og udviklingsforstyrrelser. På tværs af disse diagnoser er kendetegnet for målgruppen, at de alle har en grad af mental retardering.

Alle klasser er organiseret som storteams med op til 12 elever, dog med forskellige underopdelinger alt efter funktionsniveau og dynamik i grupperne.

Klasserne sammensættes i henhold til vores princip for klassedannelse.

Indskrivning

Indskrivning sker via visitationsudvalg på baggrund af henvisning af PPR.

Når visitationen af nye elever er afsluttet, orienteres hjemmene om, at deres barn er optaget, og der udsendes en indbydelse til et individuelt opstartsmøde, hvor der laves en aftale omkring indkøring af den enkelte elev.

Inden indskrivningen vil forældrene i samarbejde med den tilknyttede PPR-psykolog kunne aftale besøg på skolen.

Man er altid velkommen til at tage kontakt til skolen for et besøg eller et uforpligtende møde for yderligere informationer.