Praktik

Her finder du Vesterbakkeskolens praktikbeskrivelse for uddannelse som social/specialpædagog.

Praktikbeskrivelsen er gældende fra 1. august 2014 og er jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Beskrivelse af praktikstedet

Institutionens navn: Vesterbakkeskolen
Adresse: Blommevej 50
Postnr. og by: 8930 Randers NØ
Tlf.nr.: 89 15 42 89
Institutionens e-mail: vesterbakkeskolen@randers.dk
Hjemmesideadresse: www.vesterbakkeskolen.dk
Institutionsleder: Klaus Viggers, Esben Horn Risgaard og Mette Brask
Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: Mette Brask
Kommunal/Privat/Regional: Kommunal

Institutionstype/foranstaltning

Antal børn/unge/voksne ca. 100 elever
Aldersgruppe 0-17 år
Antal stuer/afdelinger 10-12 forskellige grupper og enkeltmandprojekt
Åbningstid Der er åbent fra 06.30-16.00. Der er åbent i alle skoleferier.

Institutionens formål

Vesterbakkekskolen er en del af den almindelige folkeskole, hvis formål er at alle børn bliver så dygtige, som muligt.

For at opfylde denne formålsparagraf, arbejdes der på Vesterbakkeskolen med følgende fire livskompentecemål; Kommunikation, social kompetencer, motorik og selvhjulpenhed. Alt sammen med udgangsppunkt i den enkelte elev.

Karakteristik af brugergruppen

Vesterbakkeskolen er en specialskole. Målgruppen er elever med betydelig og varig nedsat funktionsniveau, autisme, socio-emotionelle problematikker, ADHD og multiple handicaps.

Arbejdsmetoder

Vesterbakkeskolen har en bred vifte af pædagogiske metoder, der arbejdes ud fra. Kendetegnet er at eleven altid er i fokus og det er med udgangspunkt i den enkelte, at de pædagogiske metoder får værdi.

Grundlæggende arbejdes der ud fra en Low-Arousal tilgang og konflikthåndteringsmetode med udgangspunkt i studio lll, hvor den voksne har ansvaret for, at skabe nogle rammer, der tager hensyn til barnets udfordringer, og sikre en tryg, forudsigelig hverdag, der er præget af en positiv relation mellem barn og voksen. Der arbejdes målrettet med elevens langsigtede mål, med øget fokus på det sociale og relationelle, med formål at forberede eleven til det fremtidige voksenliv.

Der er arbejdes ud fra de fire livskompetencemål (se ovenstående).

Der arbejdes i praksis med forskellige former for støttesystemer i form af piktogrammer, tegn-til-tale, symbolkommunikation, 0-1 kontakt, øjenstyring, talemaskiner, Ipads etc.

Vesterbakkeskolen arbejder som personalegruppe ud fra PLF og de fem søjler. I arbejdet med PLF har vi særligt fokus på eleverne og deres læring. Derudover er reflekterende dialog grundstenene i kommunikationenformen.

Ansatte

Vi er en bred vifte af forskellige faggrupper; pædagoger, lærere, pædagogmedhjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut, musikterapi, psykolog, konsulenter (tale-høre, syn).

Vi har et bredt samarbejde og arbejder ud fra en tanke om at alle er lige i arbejdet omkring eleverne.

Der tilbydes i særlige tilfælde supervision af ekstern psykolog.

Praktikvejlederens kvalifikationer

Pædagogisk grunduddannelse

PD modul i praktikvejledning: Diplomuddannelse

Navne: Brian Egholm, Pia Nøhr Knudsen, Linda Hammer, Natascha Filtenborg Laursen

Tværprofessionelt samarbejde internt og eksternt

Der arbejdes dagligt på tværs af forskellige faggruppen og et team er bygget omkring lærer, pædagog, pædagogmedhjælper og andre faggrupper.

Vi arbejder lokalt på tværs med forskellige virksomheder, blandt andet med Randers FC, hvor flere af vores elever er i praktik.

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse

Som pædagogstuderende på Vesterbakkeskolen i 2. og 3. praktik forventes det, at den studerende orienterer sig særligt ifht. gældende regeler om medicinhåndtering, studio 3 (konflikthåndtering), low-arrousel pædagogik, FFI (forflytningsteknikker) og PLF.

Arbejdsforhold

Der kan forventes at arbejde fra 8.00-16.00, uanset hvilken praktik der er gældende.

Der kan forventes, at der skal arbejdes i skoleferier.

Det forventes, at den studerende i 2. og 3. praktik kan lave forløb med elever alene.

I 7 ugers praktik – 30 timer om ugen

2. og 3. praktik – 32 timer om ugen

Øvrige oplysninger

www.uvm.dk kan man søge viden om de nationale mål.

Vi anbefaler studerende i 1. og 2. praktik at benytte sig af muligheden for at låne litteratur på skolen:

  • Dorthe Birkmose: Kampen mod forråelse begynder hos os selv
  • Erik Sigsgard: Skæld mindre ud
  • Thomas Albertchtsen: Proffesionelle læringsfælleskaber – teamsamarbejde og undervisningsudvikling
  • De fem søjler

Vesterbakkeskolen modtager også studerende fra PAU-uddannelsen.