Transport

Skolen har som udgangspunkt ikke noget at gøre med transport af elever frem og tilbage. Dette bliver varetaget af Randers Kommune under kørselskontoret.

Spørgsmål vedrørende den daglige kørsel skal rettes mod skolen.

Vesterbakkeskolen
Blommevej 50
8930 Randers NØ
Telefon: 89 15 42 89
E-mail: vesterbakkeskolen@randers.dk

Spørgsmål vedrørende overordnede bestemmelser for kørslen skal rettes til kørselskontoret.

Kørselskontoret
Borgerservice, Randers kommune
Odinsgade 14
8900 Randers C
Telefon: 89 15 15 15
E-mail: koerselskontoret@randers.dk

Visiteret kørsel i Randers Kommune

Det er vigtigt at være opmærksom på:

 • Randers Kommune har fastlagt et serviceniveau for kørslen. Dette er f.eks. maksimal transporttid pr. kørsel og eventuelt krav om en fast chaufførstab.
 • Kørslen foregår som samkørsel med andre passagerer. Det betyder, at kørslen foretages i både små og store vogne.
 • Kørslen er som udgangspunkt fra kantsten til kantsten.
 • Skolen/centret fastlægger tidspunkt for passagerens ankomst og afhentning.
 • Vognmanden fastlægger ruten, så passageren ankommer og bliver afhentet på skolen/centret til det fastlagte tidspunkt.
 • For at overholde ruteplanen bedst muligt, er det vigtigt, at passageren er klar til tiden.
 • Chaufføren giver besked, hvis der opstår forsinkelse på mere end 15 minutter.
 • Hvis passageren ikke er klar senest fem minutter efter planlagt afhentning, kører chaufføren videre og meddeler skolen/centret om udeblivelsen.
 • Passageren kan ikke selv ændre kørsel med hensyn til adresse og kørselstidspunkter m.v.

Aflysning af kørsel

Ved sygdom eller lignende er det vigtigt, at passageren aflyser turen hurtigst muligt. Randers Kommune skal ikke betale for turen, hvis den aflyses senest seks timer før planlagt afhentning for skoler og institutioner og to timer før planlagt ved træningscentre.

Aflysning af kørsel skal ske direkte til vognmanden. Ved aflysning af kørsel er det vigtigt at oplyse passagerens fulde navn og navnet på skolen/centret, så vognmanden/chaufføren ikke er i tvivl om, hvem passageren er.

Såfremt chaufføren har kørt forgæves efter en passager til udkørslen om morgenen, aflyses hjemkørslen om eftermiddagen automatisk af vognmanden.

Syg på skolen/centret

Hvis passageren bliver syg på skolen/centret, skal passageren selv sørge for at blive transporteret hjem.

Hvem kører?

Visiteret kørsel til skoler/centre i Randers Kommune udføres af fire vognmænd/firmaer. De fire vognmænd/firmaer er:

 • Kronjyllands Taxabus & Randers Taxa
 • Herning Bilen Specialruter
 • M Busser
 • Handicap Befordring

Et af hovedprincipperne for kørslen er, at hver skole/hvert center har en vognmand tilknyttet. Din skole/dit center kan oplyse dig om, hvilken vognmand de har tilknyttet.

I ekstraordinære situationer kan kørslen blive varetaget af Midttrafik.