Værdigrundlag

På Vesterbakkeskolen er den overordnede vision, at alle elever oplever sig mest muligt inkluderet i samfundet.

Vores mission på skolen er, at alle børn skal blive så dygtige som muligt i forhold til at opnå størst mulig mestring i eget liv. Vi understøtter udvikling af livskvalitet gennem selvstændighed og relationer, således at alle får værdi og betydning i fællesskabet.

På Vesterbakkeskolen vil vi være kendt for, at vores elever udvikler kompetencer, der giver dem den bedste forudsætning for gennem aktiv deltagelse at kunne opleve sig inkluderet i det samfundsmæssige fællesskab.

På Vesterbakkeskolen er det en grundlæggende værdi, at vi ser barnet frem for diagnosen og arbejder med udvikling gennem relationer. Vi ser værdien i et helorienteret perspektiv på samarbejde omkring barnet, hvor alle aktører er betydningsfulde og kan bidrage til udvikling af givende læringsmiljøer for eleverne.

Bærende principper

På Vesterbakkeskolen arbejder vi i professionelle læringsfællesskaber:

  1. Medlemmerne af et professionelt læringsfællesskab har en fælles forståelse af, hvilke værdier og visioner der ligger til grund for skolens virksomhed.
  2. De tager et kollektivt ansvar for elevernes læring og læringsudbytte.
  3. De arbejder med reflekterende og professionelt undersøgende metoder som f.eks. kollegabaseret observation og feedback.
  4. De samarbejder på et praktisk plan, f.eks. med fælles undervisning, kollega-feedback og evaluering.
  5. De fremmer læring og kompetenceudvikling i fællesskabet blandt medarbejdere i teamet.

På Vesterbakkeskolen arbejder vi med mål for elevernes udvikling ud fra de 4 livskompetencemål:

  • Social kompetencer
  • Motoriske kompetencer
  • Kommunikative kompetencer
  • Personlig kompetencer (selvhjulpenhed)

Disse kompetencemål fastholdes i dagligdagen gennem "min uddannelse", hvor de synlige læringsmål er beskrevet gennem elevplanerne.