Hjemsendelse af børn

På Vesterbakkeskolen er vi klar over, at der er forskellige hensyn i forhold til at vurdere, hvornår et barn er sygt og skal sendes hjem.

Vi ved, at der i arbejdet med vores målgruppe er større risiko for at blive smittet, og at børnene kan være mere udsatte.

Derfor har skolebestyrelsen lavet følgende princip for hjemsendelse af syge børn: Et barn er sygt og skal sendes hjem, når teamet omkring barnet vurderer, om tilstanden afviger fra barnets normale tilstand.

Effektuering af princip

  • Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
  • Skolelederen implementer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
  • Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.