Klassedannelse

Det er skolens mål, at alle nye børn, der starter på Vesterbakkeskolen, placeres i klasser, hvor de får mulighed for at danne relationer og udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

Eleverne placeres i klasser hvor pædagogikken tilpasses deres handicapgrad og diagnose. Denne vurdering baserer sig på:

  • Relevant og nuanceret forskning inden for de enkelte diagnoser
  • En dialog omkring det enkelte barns grad af handicap
  • Familiens ønsker og opfattelser af deres barn
  • Afgivende personalers oplevelser af, hvilke pædagogiske strategier og tilgange der har båret frugt
  • Vesterbakkeskolens aktuelle muligheder og begrænsninger.

Klasserne kan bestå af flere årgange, for så vidt at eleverne er på samme udviklingsniveau.

Eleverne fortsætter som udgangspunkt, og så vidt det er hensigtsmæssigt, i samme klasse gennem deres skoleforløb.

Det tilsigtes at der er 4-6 elever i en basisklasse og 10-15 elever i en storklasse.

Det tilsigtes, at begge køn repræsenteres i alle klasser.

Overgange

Ved overgangen fra indskoling til mellemtrin er der særligt fokus på elevernes eventuelle behov for at kunne danne nye/andre sociale relationer.

Der er ligeledes særligt fokus på at vurdere deres skolefaglige niveau for derved at sikre, at de er i det rette skoletilbud.

Ved overgangen fra mellemtrin til udskoling er der særligt fokus på, at eleverne forberedes på at indgå i forskellige gruppesammenhænge, hvor der er projektundervisning.

Eleverne hører stadig til i basisklasser. Der er i overbygningen en helhedsorienteret tilrettelæggelse af undervisningen og aktiviteter, som giver mening for elevernes videre liv og som sikrer en positiv udvikling i retning af deres ungdomsliv.